Gratis verzending naar de hele wereld voor alle items

De betekenis en verscheidenheid van slangensieraden

De slang is een krachtig wezen met meerdere referenties in kunst, literatuur en religie. Sieraden konden ook niet ontsnappen aan slangenbeelden. Ondanks het feit dat zoveel mensen dit symbool associëren met het kwaad, heeft de slang een veelvoud aan redelijk positieve betekenissen. Als je een slangenring of ketting overweegt, moet je weten welke betekenissen ze hebben. Hieronder vindt u een korte handleiding voor de betekenis van dit veelzijdige symbool.

Gevaar en risico

Hoewel de meeste slangen over de hele wereld niet giftig zijn, worden ze nog steeds geassocieerd met gif. Of ze nu giftig zijn of niet, alle slangen zijn roofdieren. Sterker nog, ze staan ​​helemaal bovenaan hun voedselketen. Ze leven om van kleine zoogdieren en andere dieren een lekker tussendoortje te maken. Dus als je slangensieraden omdoet, is de betekenis die je bewust of onbewust overbrengt gevaar, dominantie en suprematie. Dezelfde betekenissen zijn te vinden in Medusa Gordon, een mooie vrouw met slangenhaar die iedereen die naar haar durfde te kijken in steen veranderde.

De kracht van wedergeboorte

De slang moet zijn huid afwerpen zodat hij kan groeien en overleven. In deze context staat de slang voor verandering, genezing en wedergeboorte. Net zoals een slang zijn huid afwerpt, moeten we ook ons ​​lichaam en onze geest veranderen en transformeren om verder te leven.

Tegelijkertijd heeft de slang als soort in de loop van de millennia weinig veranderingen ondergaan. Dit maakt het een van de oudste dieren ter wereld op een deel met haaien en krokodillen. Een slang is zo oud als de heuvels; het leefde in dezelfde tijd als dinosaurussen en was getuige van de dageraad van de mensheid. De slang is ons verleden en onze geschiedenis.

Mensen die van slangensieraden houden, hebben de neiging om hun uiterlijk te veranderen. Dat gezegd hebbende, tonen ze lovenswaardige stabiliteit als het gaat om hun persoonlijkheid en dingen die ze belangrijk vinden.

Erfzonde en verleiding

In het christendom vertegenwoordigt de slang de erfzonde en verleiding. De slang verleidde Eva om de verboden vrucht te nemen, en hier zijn we dan, verbannen naar de woestijn en gedwongen te leven als zondaars. Dus als je een slang aan je vinger hebt, kan dit je bereidheid vertegenwoordigen om te bezwijken voor verleiding en alle geneugten te proberen die het leven je biedt. Omgekeerd kun je met zo'n sieraad zeggen dat je je leven wilt bevrijden van verleidingen en alles wat je afleidt van het bereiken van je doelen. De specifieke betekenis hangt af van hoe de slang wordt afgebeeld.

Vruchtbaarheid

De slang is glad en lang. Het is geen verrassing dat het een fallisch symbool werd. De slang symboliseert de bevruchtende mannelijke kracht. Het is "de echtgenoot van alle vrouwen". Afbeeldingen van een slang worden vaak geassocieerd met zwangerschap. De slang vergezelt alle vrouwelijke godheden en wordt vaak afgebeeld in hun armen of alsof ze hen omhelst. Tegelijkertijd heeft het de neiging om vrouwelijke trekken te krijgen, zoals mysterie en intuïtie. De symbolische betekenis ervan is onvoorspelbaarheid, want het verschijnt plotseling en verdwijnt op dezelfde manier.

De slang die de vruchtbaarheid symboliseert, werd vaak afgebeeld met de kop van een ram. Dit beeld is ook een attribuut van alle oude gehoornde goden.

Dit slangenring houdt een symbool van Ram op zijn voorhoofd. Het biedt een delicate manier om je mannelijke kracht te laten zien.

Dus, wat kan een slangensieraad in deze context over jou zeggen? Als je een man bent, bezit je grote mannelijkheid en seksuele energie. Als je een vrouw bent, ben je een zorgzame moeder en een wellustige minnaar.

Eeuwig symbool

De slang is een essentieel onderdeel geweest van geloofssystemen in veel wereldculturen. Voor de oude Egyptenaren symboliseerde de slang een eindeloze en eeuwige cyclus van leven, dood en wedergeboorte. Het symbool van Ouroboros - een slang die zijn eigen staart opeet - personifieert de eeuwigheid.

De slang linkt hierin armband vormen het bekende symbool van de eeuwigheid

Een opgerolde slang wordt ook geassocieerd met de cyclus van verschijnselen. Het vertegenwoordigt een verscheidenheid aan diametraal tegenovergestelde principes - zonne- en maankrachten, leven en dood, licht en duisternis, goed en kwaad, wijsheid en blinde passie, genezing en vergif, bewaker en vernietiger, spirituele en fysieke wedergeboorte. De slang als riem of armband symboliseert de eeuwige cyclus van eeuwen, continuïteit, de cyclus van verval en nieuwe integratie.

Egyptische farao's droegen vroeger een hoofddeksel genaamd Urey. Het had de vorm van een cobra met een lichaam en een staart rond het hoofd als een symbool van de macht van de farao. Tegelijkertijd werd de slang hun beschermheer. Een soortgelijk cobra-hoofddeksel was ook een attribuut van de godin Wadjet.

Je bent misschien geen farao, maar je kunt je cobra-sieraden veroorloven, zoals deze ring door Bikerringshop

Inheemse Amerikanen behandelen ratelslangen als heilige dieren. Ze geloofden dat slangen verantwoordelijk waren voor de weersverandering. In het bijzonder konden ze regen en bliksem oproepen. Veel Afrikaanse culturen geloven ook dat de slang een beschermheer is van regen en storm.

Kennis en Wijsheid

Als je ooit in een ziekenhuis of andere medische faciliteit bent geweest, ben je misschien bekend met het symbool van de geneeskunde, de staf van Asclepius. Het ziet eruit als een staf verstrengeld door een paar slangen. De slangen die erin voorkomen, vertegenwoordigen genezing, wedergeboorte en kennis. Asclepius was de zoon van de sterfelijke vrouw Coronis en de god Apollo. Als halfgod betuttelde hij geneeskunde en genezing. Interessant is dat Asclepius een dochter had die Hygieia heette. Als dit bekend klinkt, komt dat omdat het woord 'hygiëne' een afgeleide is van de naam van zijn dochter.

De slang werd het symbool van wijsheid voor alchemisten en tovenaars. Het was gebruikelijk om een ​​afbeelding van een slang rond een paal te zien in verdragen gewijd aan alchemie. Dit beeld symboliseerde de onderwerping van de levenskracht. Daarnaast duidde een reptiel dat door een cirkel kroop, op alchemistische fusie.

Dus als je op zoek bent naar kennis, wijsheid en verlichting, komt een slangaccessoire van pas.

Symbool van dualiteit

Een slang die rond een boom is gewikkeld of een ander axiaal symbool betekent het ontwaken van kracht, de geest van alles wat bestaat, anima mundi, evenals de cyclische aard van het bestaan. Als er een slang naast de Levensboom verschijnt, krijgt deze een positieve betekenis. Als het echter op de Boom van Kennis zit, wordt het een ongunstig symbool dat het gif van het kwaad vertegenwoordigt dat inherent is aan de wereld van verschijnselen.

Een slang die zich om een ​​vrouw wikkelt (vooral de Grote Moeder of de maangodin) is een zonnesymbool. Samen vertegenwoordigen ze de mannelijke en vrouwelijke principes. Wanneer een slang wordt afgebeeld naast een adelaar of een hert, symboliseren de laatste twee de zon en het licht, terwijl de slang duisternis en chaos is. Samen verpersoonlijken beide symbolen de kosmische eenheid, de strijd van tegenstellingen en de balans van het universum.

Geboorte van het heelal

Mythes en legendes van vrijwel elke oude beschaving praten over de slang die getuige was van de oorsprong van het leven. Kosmologie beschouwt de slang als de oeroceaan waaruit alles in het universum is voortgekomen. In sommige mythen bewaart het reptiel de wereld en wordt het zijn steun. Een gekrulde slang zorgt voor een kosmisch ei, dat het geheim is van leven en geboorte, de cyclische aard van verschijnselen en verborgen kracht. Wezens die kenmerken van mensen en slangen combineren, worden beschouwd als onze mythische voorouders en ze bezitten oerwijsheid. Zulke wezens komen we tegen in de oude Indiase legendes van de Naga's of de Chinese mythe van Fu-Hsi.

Naga's zijn halfgoddelijke wezens met een slangachtig lichaam en een of meer menselijke hoofden. Naga's worden vereerd als krachtige wijzen en tovenaars. De oude Chinese voorouder Fu-Hsi leerde mensen jagen en vissen, hielp bij het maken van vuur, liet zien hoe je er voedsel op kon koken, leerde hoe je muziekinstrumenten moest maken, creëerde hiërogliefenschrift en stelde wetten vast. De mensen van China vereren de half mens, half slang Fu-Hsi als hun held.

Symbool van aarde en water

Omdat slangen in holen leven en niet ver van water, zijn ze altijd in verband gebracht met aarde- en waterelementen. Beide personifiëren het vrouwelijke principe. Talloze legendes beschrijven hoe slangen water opnemen en droogte veroorzaken. Grote stortbuien en overstromingen gebeuren omdat een held een kwaadaardige slang doodde.

Aan de andere kant kan de slang vuur en het bijbehorende mannelijke principe vertegenwoordigen. Deze reptielen symboliseren bliksem, zonnestralen en het pad van de zon aan de hemel. De seksuele dualiteit van slangen maakt ze een passend symbool voor mannen, vrouwen, mensen die van geslacht zijn veranderd of nog niet hebben besloten over hun genderidentiteit, evenals degenen die geslachten helemaal afwijzen.

schatbewaarders

Omdat slangen onder het oppervlak leven, zagen onze voorouders ze als chtonische dieren die iets te maken hadden met de onder- en onderwereld. Ze waren bewakers en beschermers van de zielen op weg naar een andere wereld. Tegelijkertijd dienden ze als tussenpersonen tussen de aarde en de wereld van de doden.

Met toegang tot de wijsheid en rijkdom van de onderwereld, was de slang of draak de schatbewaarder. Aanvankelijk hield deze schat geheime kennis in. Reptielen gaven het vrijwillig aan een persoon die alle tests heeft doorstaan ​​en het waard was. Later echter verlieten mythen en legendes de oorspronkelijke betekenis en werden schatten materieel, namelijk goud en juwelen. Het was een erezaak om een ​​slang te doden om zijn rijkdom te bemachtigen. Deze prestatie bracht de moordenaar echter zelden geluk.

Slangen en andere symbolen

Het beeld van twee slangen symboliseert het dualistische paar tegenstellingen. Ze staan ​​tegenover elkaar, maar verenigen zich uiteindelijk. Als de slangen met elkaar verweven zijn, staan ​​ze voor Time and Destiny, twee grote bindende krachten. Twee slangen of twee draken die elkaars staart bijten, betekent dat elkaar tegensprekende krachten eigenlijk uit dezelfde bron voortkomen.

Dit anakona armband is een uitstekend voorbeeld van twee tegengestelde slangen

Slangen en rozen (of andere bloemen) staan ​​voor dood en leven. Tegelijkertijd betekenen ze schoonheid omdat elk schepsel, zelfs zo onheilspellend als een slang, mooi is. Inderdaad, de natuur heeft geweldig werk geleverd door slangen hun verbazingwekkende schaalpatronen te geven. Een andere betekenis die inherent is aan een dergelijk beeld is verleiding.

Sieraden met de slang en de adelaar symboliseert de tegenstelling tussen verleiding en veerkracht. De slang staat voor lust en passie, terwijl de adelaar spreekt van adel en moraliteit. Vaak heft een adelaar een slang in zijn klauwen, en deze beeldspraak symboliseert de overwinning van het goede op het kwade, het licht op de duisternis, het hemelse op het aardse en het spirituele op het lichamelijke. Het beeld van een hert dat met zijn hoeven een slang vertrapt, heeft een vergelijkbare betekenis.

Een sieraad in de vorm van een slang die een zwaard verstrengelt suggereert dat het leven een eeuwige strijd is. Het zwaard is een symbool van een strijd, intern of fysiek. De slang vertegenwoordigt de standvastigheid of cyclische aard van het leven. Soms is op deze afbeelding een dolk of mes te zien in plaats van een zwaard.

Een slang is een naaste verwant van een draak. Aziatische culturen maken geen onderscheid tussen deze geschaalde wezens. Samen met dat, wanneer een slang en draak zijn samen afgebeeld, ze vertegenwoordigen balans. Terwijl draken staan ​​voor de wilde en gepassioneerde kant van de natuur, staat de slang voor zijn kalmte en sluwheid.

Het beeld van een schedel in tandem met een slang die uit zijn oogkassen kruipt, kan onsterfelijkheid, wijsheid en kennis vertegenwoordigen die de mensheid gedurende haar hele bestaan ​​met zich meedraagt. Een andere veel voorkomende interpretatie zegt dat dit duo de vergankelijkheid van het menselijk leven impliceert. In de Japanse cultuur wordt aangenomen dat een schedel met een slang geluk en voorspoed brengt.

Betekenissen van slangen in sieraden

Als een slang wordt afgebeeld met grote ogen, wordt het een symbool van waakzaamheid en wijsheid. Dezelfde betekenissen zijn inherent aan slangensieraden met edelstenen voor de ogen.

Als je sieraad of accessoire toevallig een kind toont dat met een slang speelt, is de betekenis ervan een nieuw verworven paradijs en bevrijding van vijandschap.

De in vlammen gehulde slang is een zonnesymbool. Het betekent zuivering en transformatie op het niveau van lichaam en ziel.

Golfachtige of opgerolde slangen of draken in sieraden personifieer het kosmische ritme of de macht van het water.

Gevleugelde slangen of draken symboliseren de vereniging van geest en materie. Het verenigt de tegenstellingen en brengt balans. Bovendien helpt het cognitie en begrip te versnellen.

Een agressieve slang met gif dat van zijn hoektanden druipt, is een krachtig beeld. Alleen sterke persoonlijkheden kunnen het voor elkaar krijgen. Als je kracht ontbreekt, kan dit beeld je aan zijn wil onderwerpen. Als een slang kalm is, vertegenwoordigt hij een afgemeten leven, evenwicht en innerlijke harmonie. Als je rust in je leven wilt brengen, kies dan sieraden met een slapende of mediterende slang.

ouder bericht
nieuwer bericht
Sluiten (esc)

Zoeken

Winkelmandje

Uw winkelwagen is momenteel leeg.
Shop Nu